• U1
  • U2

Security Consult

Vejledning og rådgivning

Inden for Security Consult vejleder og rådgiver vi erhvervsvirksomheder og private med hensyn til sikring af Deres værdier, herunder sikring af bygninger, områder, gods, og udfører sikkerhedsanalyser for samme. Men som et yderligere speciale udføres sikkerhedsanalyser for institutioner, bosteder, hospitaler osv., med hensyn til forøgelse af personalesikkerhed inden for udsatte arbejdsområder. Vi arbejder ud fra forsikring og pensions anvisninger, men har yderligere et udviddet analyseapparat i værktøjskassen, der benyttes ved sikring af virksomheder i risikoområder og ved indretning af højværdi forretninger. Noget af den ekspertise vi trækker på, er fra tidligere folk fra efterretningsområderne.

Vi Designer og konstruerer sikkerhedsreceptionen for hoteller og andre, der har behov for at øge sikkerheden for udsatte personalegrupper. I denne del er det smart indretning, som sikrer personalet mod eventuel overlast samt overvågning, som dokumentation for et eventuelt hændelsesforløb, der er i centrum.

Når der er behov for sikring og sikringsplaner på Havneområder, deltager vi aktivt som konsulenter inden for ISPS området (International Ship and Port Security), så havneområdet sikres efter alle regler og en efterfølgende certificering og godkendelse fra myndighedernes side er opnåelig.

Vi ser også på sikringen af modtagelse af krydstogtsskibe i forhold til sikkerhed for skibet, besætning og passagerer.

Vi har fokus på uddannelse

Som noget forholdsvis nyt kan vi tilbyde løsning med Droner, da selskabet er godkendt ved Trafikstyrelsen og herved, at vi har en certificeret Dronepilot. Vi kan overvåge og inspicere, herunder tage billeder og afsøge store områder på forholdsvis kort tid. Der er mange nye tiltag undervejs.

Inden for sikkerhed, er det kun fantasien, der sætter begrænsninger. Så har du noget du er utryg ved, så er der ingen spørgsmål, der ikke tages alvorligt ved din henvendelse. Vi har set rigtig meget.

Vi har vores sikkerhedsuddannelser helt up to date, og vores folk er godkendte af Rigspolitiet.

Yderligere er vores personale bredt dækket med uddannelser, som ingeniører, konstruktører, ejendomsmæglere, murer, tømrer, smede og el med sikring 1-2, samt udannede inden for kamerainstallationer. Noget der altid går igen, uanset hvad, er vi altid er opdateret inden for førstehjælp, som vi prioriterer meget højt.

Vi har et bredt net af samarbejdspartnere, som vi også trækker på, når det er de helt store projekter, vi har ansvaret for.
Barbed Wire 1670222 1920
Camera 1124585 1920
Chainlink 690503 1920
Police 504811 1920
Cctv 1144366 1920