• U1
  • U2

Defence and security

Safty first

Defence and Security. Det lyder voldsomt, men det er egentlig på dansk, Vagt og Sikkerhed. Den engelske version har mest betydning for vores udenlandske kunder, hvor løsninger er udført under sydligere himmelstrøg.

Vi udfører traditionelt vægter arbejde som vagt på byggepladser, virksomhedsbesøg om natten for tilsyn, men også oftest mere specialiseret arbejde, som beskyttelse af personalegrupper inden for omsorgen og psykiatrien til private virksomheder på farten. Vi stiller professionelle vagter/Sikkerhedsfolk, også i branchen kaldt CPO´er (Close Protection Operator), til rådighed til mange forskellige opgaver. Det er kun at henvende sig til os, så får vi en snak om niveauet. Vi er meget alvorlige, når der tales sikkerhed. Her er et af vores mottoer Safty first for klient og sikkerhedsgruppe.

Vi arbejder med personalegrupper, der skal udsendes til domisiler under andre himmelstrøg for at sikre, at de agerer hensigtsmæssigt i en eventuel presset situation, og vi kan hjælpe med et selvforsvars-/nødværgekursus hvis det er det der er behov for.

Professionelt personale

Vores vagter er typisk tidligere professionelle infanterister eller har anden aktuel baggrund fra forsvaret, som MP eller specialstyrkerne, tidligere politifolk eller en baggrund fra private security branchen. De har alle en vagt- og sikkerhedsuddannelse samtidig med, at de ofte har trænet en form for selvforsvar af den ene eller anden art i en årerække. Alle er godkendt efter loven af Rigspolitiet.

Opgaveløsningerne er mangfoldige alt fra vagt ved en stående transport i 8 timer eller sikkerhed ved en tilkørsel. Vagt i receptioner ved særlige lejligheder eller kontinuerligt 24/7 året rundt.
Det kan være en overvågningsopgave eller en værditransport af enhver form for værdi, f.eks. biologiske prøver fra et universitet (forsikringsmæssige årsager) eller mere traditionelle værdier.

Der er ingen henvendelse der ikke tages alvorligt heller ikke noget vi måske ikke har tænkt over allerede, så kontakt os endelig for en snak om et eventuelt problem, som I gerne vil have mere tryghed om.
Police 504811 1920
Barbed Wire 1670222 1920
Camera 1124585 1920
Cctv 1144366 1920
Chainlink 690503 1920